Inscripció Extraescolars 2017-2018


CALENDARI DE MATRICULA

Inscripcions: Aquest curs només s’acceptaran sol.licituds via formulari web.
Per aquelles famílies que ho necessitin, l’Angèlica els hi gestionarà des del despatx de l’Ampa els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 13:00 i dimarts i divendres de 15:00 a 17:00.

Inici de les activitats: Totes les activitats s’iniciaran la primera setmana d’octubre respectant el dia assignat. Les activitats poden variar de dia en el cas que no hi hagi prou nens per iniciar-la en el dia establert en un principi. Natació comença la darrera setmana de setembre.

Normativa: L’enviament del formulari comporta l’acceptació de la normativa de funcionament de les activitats.

Formulari d'Inscripció a les Extraescolars curs 2017-2018

S'enviarà un formulari per alumne. Al finalitzar la inscripció es podrà accedir a un nou formulari en cas de necessitar-ho.

L'enviament d'aquest formulari comporta l'acceptació de la normativa i calendari de matrícula així com les normes específiques de cada extraescolar.

Ambdues informacions les trobaras en els següents enllaços:

Nom i cognoms alumne*
Curs alumne 2017-2018*
E-mail:*
INFANTIL P3, P4 i P5
PRIMÀRIA
Observacions (opcional):