Inscripció Extraescolars 2017-2018


CALENDARI DE MATRICULA

Inscripcions: Aquest curs només s’acceptaran sol.licituds via formulari web.
Per aquelles famílies que ho necessitin, l’Angèlica els hi gestionarà des del despatx de l’Ampa en l’horari destiu que és de dilluns a divendres de 9h a 13h:

  1. Des del dia 19 de juny fins el 30 de juny: matricula formal.
  2. Les inscripcions que ens arribin a partir d’aquell dia quedaran en llista d’espera.
  3. A piscina a P3 només es podrà garantir una plaça si queden disponibles un cop matriculats els nens de P4 i P5.

Confirmació: A mitjans de setembre es confirmaran les activitats a tots els inscrits.

Inici de les activitats: Totes les activitats s’iniciaran la primera setmana d’octubre respectant el dia assignat. Les activitats poden variar de dia en el cas que no hi hagi prou nens per iniciar-la en el dia establert en un principi. Natació comença la darrera setmana de setembre.

Normativa: L’enviament del formulari comporta l’acceptació de la normativa de funcionament de les activitats.

Formulari d'Inscripció a les Extraescolars curs 2017-2018

S'enviarà un formulari per alumne. Al finalitzar la inscripció es podrà accedir a un nou formulari en cas de necessitar-ho.

L'enviament d'aquest formulari comporta l'acceptació de la normativa i calendari de matrícula així com les normes específiques de cada extraescolar.

Ambdues informacions les trobaras en els següents enllaços:

Nom i cognoms alumne*
Curs alumne 2017-2018*
E-mail:*
INFANTIL P3, P4 i P5
PRIMÀRIA
Observacions (opcional):