Matriculació curs 2018/2019


image
image
image

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA DEL CURS 2018-2019

Alumnes que han presentat aquí la preinscripció
  1. Original i fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.
  2. Dues fotografies de l’alumne/a (mida carnet).
Alumnes que no han presentat aquí la preinscripció:
  1. Original i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.
  2. Original i fotocòpia de la TIS de l’alumne/a (Tarja d’Identificació Sanitària).
  3. Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare, mare i/o tutor/a.
  4. Certificat de convivència actualitzat.
  5. Original i fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne/a actualitzat.
  6. Dues fotografies de l’alumne/a (mida carnet).

Documentació pròpia de l’Escola
ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

Del 21 al 27 de juny de 2018 (ambdós inclosos)

Horari:

Dies 21, 25, 26 i 27 de 9h a 13h.

Dia 22 d’11h a 13h.

Per qualsevol dubte: Contacte de l’escola