Matriculació curs 2016/2017


image
image
image

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA DEL CURS 2016-2017

Alumnes que han presentat aquí la preinscripció
  1. Original i fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.
  2. Dues fotografies de l’alumne/a (mida carnet).
Alumnes que no han presentat aquí la preinscripció:
  1. Original i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.
  2. Original i fotocòpia de la TIS de l’alumne/a (Tarja d’Identificació Sanitària).
  3. Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare, mare i/o tutor/a.
  4. Certificat de convivència actualitzat.
  5. Original i fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne/a actualitzat.
  6. Dues fotografies de l’alumne/a (mida carnet).

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

Període de matrícula per a alumnat preinscrit amb plaça en el segon cicle d’educació infantil a l’educació primària

del 13 al 17 de juny

Horari: de les 9 a les 14h.

Per qualsevol dubte: Contacte de l’escola