Relació família-escola


Calendari de reunions d’inici de curs de cada tutor/-a amb les famílies:

Les reunions es faran a l’aula de cada nivell a tres quarts de cinc de la tarda (16’45).

P-3: 30 d’octubre 2017 1r: 17 d’octubre 2017 4t: 19 d’octubre 2017
P-4: 24 d’octubre 2017 2n: 18 d’octubre 2017 : 4 d’octubre 2017
P-5 : 13 de novembre 2017 3r : 3 d’octubre 2017 : 2 d’octubre 2017

A les reunions de nivell amb mares i pares s’informarà de les àrees que imparteix cada mestra/e, així com de les característiques d’organització i funcionament de la classe, els objectius generals del curs, sortides, colònies, …

És molt important l’assistència de totes les famílies, i que per afavorir una bona dinàmica de les reunions no es vingui amb el fill/a.

Es per això que comptem amb la col·laboració de l’AMPA que ofereix servei d’acollida gratuït el dia de les reunions, però cal que les famílies que hagin de fer ús d’aquest servei ho comuniquin a l’AMPA per així poder preveure el monitoratge necessari per cobrir la ràtio d’alumnat usuari.

 

Horari d’entrevistes de tutoria:

Les visites individuals entre les famílies i els/les tutors/es o professorat especialista es podran fer amb cita prèvia els dimecres de 12:30 h a 13:30 h.

Recordem, pel bon funcionament de l’escola, que davant de qualsevol qüestió o problema no dubteu en adreçar-vos als tutors o tutores dels vostres fills/es.

Horari d’entrevistes de l’equip directiu:

Directora: dimarts i dijous, de 9 a 10:30 h.

Cap d’estudis: dijous de 9h a 10:30 h.

Secretària: dimarts i dijous de  15:00h a 16:30 h