Tutories


MESTRES I TUTORIES CURS 2015-2016

EDUCACIÓ INFANTIL:

Tutora de 3 anys (P-3): Mònica Tomàs
Tutora de 4 anys (P-4): Maria Boix
Tutora de 5 anys (P-5): Carme Vidal
Reforç Educació Infantil: Montserrat Guardiola

 

EDUCACIÓ PRIMARIA:

Cicle inicial
Tutor de primer curs: Glòria Retorta
Tutora de segon curs: Júlia De Càrdenas
Cicle mitjà
Tutor de tercer curs: Anna Daura
Tutora de quart curs: Miquel Anglada
Cicle superior
Tutora de cinquè curs: Míriam Sorolla
Tutora de sisè curs: Cristina Arman

 

PROFESSORAT ESPECIALISTA:

Professora d’anglès: Mayte Blanca
Professora d’educació especial: Mercè Sesé
Professora de psicomotricitat a infantil: Anna Lladonosa (P3 i P4) / Mireia Sarlé (P5)
Professora d’educació física a primària: Mireia Sarlé
Professor de música: Miquel Anglada
Professora de religió catòlica: Lourdes Esteve

 

COORDINACIONS:

Educació Infantil: Montserrat Guardiola
Educació Primària: Anna Daura
Informàtica: Miriam Sorolla
Biblioteca: Estel Farré
Riscos Laborals: Mayte Blanca
Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social: Mercè Sesé
Llengües estrangeres: Mayte Blanca

 

EQUIP DIRECTIU:

Directora: Anna Lladonosa
Cap d’Estudis: Mireia Sarlé
Secretària: Estel Farré

 

ALTRES PROFESSIONALS:

Centre de recursos pedagògics (CRP): Núria Solé
Equip d’atenció psicopedagògica (EAP): Alejandra Dalmau
Tècnica d’educació del districte de Gràcia: Marta Cuquerella
Equip de salut del districte: Equip pediàtric del CAP Larrard

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS):

Administrativa: Txus García
Conserge: Carles Pablo