3. Projectes d’escola


3.1. Ambients.
3.2. BIBLIOTECA: “La nostra Biblioteca, un espai màgic”
3.3. Apadrinament lector.
3.4. English in the Park.
3.5. Escoles + sostenibles
3.6. Projecte de la història de l’escola. XEHB.
3.7. “FEM TEATRE”. PROJECTE transversal d’escola des de 2n a 6è
3.8. Projecte interdisciplinar: GAUDIR GAUDÍ.
3.9. Projectes solidaris.
image

3.1. Ambients

El treball per ambients té com a principal objectiu el foment de l’aprenentatge espontani i lliure a partir de la motivació dels infants. Aquests espais afavoreixen situacions d’aprenentatge on els infants participen de manera activa, lliure i creativa.

L’aprenentatge es fa a través del joc, l’observació, la manipulació, l’experimentació, la interpretació i del treball cooperatiu entre nens i nenes de diferents edats, és una oportunitat per aprendre junts.

Dins de cada ambient s’ofereixen diferents propostes d’aprenentatge amb materials diversos suggeridors d’accions variades i noves possibilitats. L’objectiu principal és aprendre a aprendre amb els altres, aprendre a treballar junts i a ser autònoms també en espais diferents al de l’aula i amb altres mestres.

Cada ambient es troba en un espai diferent amb una mestra de referència.

A Ed. infantil es va començar a fer aquest projecte el curs 16-17 i aquest curs seguim. A l’educació infantil es dedica dos tardes a la setmana a compartir en els diferents espais d’aprenentatge el treball entre els nens i nenes del mateix cicle. Tardes de dimarts i dijous. Lliure elecció a l’hora de triar l’ambient, l’elecció es fa la matí dins la rotllana de conversa matinal.

 • Tipus d’agrupament: grups de 13 ó 14 alumnes del cicle d’educació infantil (petits)intercicles.

A Primària es faran 3 sessions per ambient. Hi hauran 5 ambients diferents. Fan tres sessions del mateix ambient, i a la 4a setmana canvien a altre ambient. Els espais tenen una temàtica central amb unes activitats que aniran canviant cada trimestre.

 • Tipus d’ agrupament : grups de 14/15 alumnes dels mitjans i 13/14 dels grans. Sempre intercicles.
image

3.2. Biblioteca: “La nostra biblioteca, un espai màgic”

El nostre projecte de biblioteca escolar engloba el Pla lector del centre i està dins del projecte educatiu del centre. És un projecte vinculat , integrat i compromès en el desenvolupament del currículum i crea ponts entre l’alumnat,les famílies i l’escola. Descriu a la Biblioteca com a font d’informació i com a impulsora i facilitadora de lectors, que motiva pel gust per la lectura i és una font de lectors del present i del futur.
BREU RESUM DE LA PRÀCTICA

L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de sisè que fan de padrins de lectura i els alumnes de primer de primària que fan de fillols. El fet de ser padrí de lectura representa que l’alumne padrí adquireix el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

PUNT DE PARTIDA

Pretenem dinamitzar l’aprenentatge de la lectura, apropar el text als infants a través de la tutoria entre iguals i en contextos significatius d’aprenentatge .

METODOLOGIA
 • Es treballen continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.
 • Les mestres dels diferents cursos s’han de coordinar.
 • No només adquireixen coneixements sinó també actituds i valors individuals.
 • La feina proposada motiva i connecta amb els interessos de l’alumnat .
 • Hi ha una especial atenció a la diversitat donat que es presenten tasques de diferents graus de complexitat que respecten els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Millora la convivència dins el centre ja que es treballa de forma cooperativa.
 • L’avaluació té en compte l’autoavaluació i la coavaluació.
image

3.3. Apadrinament lector

Els alumnes de sisè apadrinen un nen o nena de primer i realitzen diferents activitats relacionada amb la lectura i el món dels contes.

Els dos grups classe, es distribueixen en tres grups que realitzen diferents activitats d’animació a la lectura i van rotant.

 • Agrupament: Intercicles ( Cicle Inicial / Cicle Superior )
 • Cursos: 1r i 6è de primària
 • Temporalització: 3r TRIMESTRE. 1 hora i 30 minuts a la setmana.( Dilluns de 9 a 10:30h).
BREU RESUM DE LA PRÀCTICA

L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de sisè que fan de padrins de lectura i els alumnes de primer de primària que fan de fillols. El fet de ser padrí de lectura representa que l’alumne padrí adquireix el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

PUNT DE PARTIDA

Pretenem dinamitzar l’aprenentatge de la lectura, apropar el text als infants a través de la tutoria entre iguals i en contextos significatius d’aprenentatge .

METODOLOGIA
 • Es treballen continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.
 • Les mestres dels diferents cursos s’han de coordinar.
 • No només adquireixen coneixements sinó també actituds i valors individuals.
 • La feina proposada motiva i connecta amb els interessos de l’alumnat .
 • Hi ha una especial atenció a la diversitat donat que es presenten tasques de diferents graus de complexitat que respecten els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Millora la convivència dins el centre ja que es treballa de forma cooperativa.
 • L’avaluació té en compte l’autoavaluació i la coavaluació.
image

3.4. Llengües estrangeres: “English in the Park”, “GEP”

L’escola està immersa en el plurilingüísme. Cada curs s’ha intentat potenciar més la llengua anglesa i s’ha anat ampliant l’horari i les activitats en aquesta llengua.

L’objectiu del nostre projecte és desenvolupar la competència oral i escrita en llengua anglesa, per comunicar-se amb els altres.

Les actuacions que es duran a terme al centre durant aquest curs (la plàstica de cicle inicial, mitjà i superior es farà en anglès):

 • Introducció de l’anglès en altres cicles i desenvolupament de l’àrea d’educació física en anglès (iniciat el 2008).
 • I enguany desenvolupament del GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme), amb diverses actuacions que aniran introduint i valorant les que ja es duen a terme.
 • Per afavorir la lectura en llengua anglesa es farà ús dels llibres comprats usant-los com a biblioteca i fent servei de prèstec.
 • Es mantindrà a la representació d’una obra de teatre en anglès per part d’una companyia, comptant amb la participació dels alumnes. Prèviament i posteriorment , però, les obres de teatre seran treballades des de l’àrea d’anglès a partir del dossier que facilita la mateixa companyia de teatre on es treballen les cançons i els textos, així com la introducció del nou vocabulari.
 • Colònies en anglès a 6è. English Week. El curs 2014-15 es varen començar a fer aquestes colònies. Es porten a terme en una casa de colònies on la llengua vehicular durant totes les activitats és l’anglès.
 • “The English day”Dedicarem un dia per aprofundir en l’aprenentatge participatiu de la llengua. L’objectiu serà el de millorar el nivell d’anglès dels alumnes a través d’activitats que estimulin l’expressió oral, la creativitat, la iniciativa i la motivació de l’anglès. Serà un dia sencer per treballar la llengua anglesa en diferents àmbits i gaudir-ne.
image

3.5. Escoles + Sostenibles

Projecte triennal 2018-21: LA MEVA ESCOLA M’IMPORTA!!!! EL NOSTRE MÓN ENS INTERESSA!!!!!

L’objectiu del projecte és fer una escola adaptada a les necessitats educatives dels alumnes mitjançant la concienciació social de la sostenibilitat mitjançant el treball d’un pati més aprofitat (àmbit pedagògic-educatiu, cultural, social, científic, experimental i no només esportiu) i uns horts sostenibles treballant valors naturals i socials relacionant-ho amb la sostenibilitat del planeta. Es treballarà la part de la sostenibilitat de l’escola per tal de generalitzar-lo cap a l’exterior.  No podem oblidar que estem dins del Park Güell i seguirem amb el treball més científic de descobriment de les especies naturals de l’entorn, així com l’aspecte medioambiental de contaminació, soroll, …

Aquest projecte té un triple propòsit: per una banda l’aprofitament del pati, també l’ús de les terrasses per a crear horts urbans i poder dinamitzar un hort ombrívol i per acabar la conscienciació real de la cultura de la sostenibilitat relacionada amb l’entorn.

Pel que fa als horts urbans, s’engega una col·laboració amb le Grup Atra (explicat en el punt 2.7).

image

3.6. Projecte de la història del Baldiri

Aprofitarem el treball de la “Xarxa d’escoles històriques” per tal de donar valor a la història de la nostra escola com a eina per comprendre millor el nostre present.

EL BALDIRI ÉS UNA ESCOLA HISTÒRICA: Descobrir el passat per entendre el present.

OBJECTIUS:

 • Donar valor a la història de la nostra escola com a eina per comprendre millor el nostre present. Fer créixer i gaudir el sentiment de pertinença.
 • Fomentar i educar en el valor del patrimoni de l’escola i del nostre país.
 • Conèixer la història de l’escola.
 • Ser creadors de continguts fent difusió de la informació obtinguda.
 • Saber localitzar i utilitzar les eines de les que disposa la biblioteca i l’escola adequades per les diferents tasques a realitzar: línia del temps, compartir imatges, correu electrònic, elaboració de formularis, edició, imatge…
 • Conèixer i utilitzar diferents fonts d’informació donades per tal d’extreure informació sobre com era l’escola abans i comparar-la amb l’escola d’ara.
 • Preguntar-se sobre el que ens envolta i el per què. Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació i seleccionar les eines i la metodologia necessària per la seva realització.
 • Establir un compromís en un projecte col·lectiu i treballar de forma cooperativa. Compartir el passat comú.
 • Entendre que els processos històrics configuren la realitat. Utilitzar la pròpia visió del món per deixar-ne testimoni.
 • Descobrir el funcionament de la màquina d’escriure de l’escola. Estudiar l’evolució de l’escriptura. Experimentar el seu funcionament. Realitzar comparacions entre diferents màquines per veure la seva evolució. El treball es durà a terme a la franja de Biblioteca escolar al segon trimestre del curs.
image

3.7. Teatre: “Fem teatre”

Potenciem el treball teatral a 2n, 4t i 6è  de primària. Es fa 45 min setmanals durant un trimestre en grup reduït per treballar diferents aspectes relacionats amb les arts escèniques i interpretatives. A més es valora molt la pertinença al grup (com una companyia teatral) i el treball cooperatiu. S’intentarà relacionar l’obra amb la temàtica (projecte) que es faci a l’aula o a l’inrevés. La cloenda final és la representació d’una obra per curs a companys i famílies.

Els objectius són:

 • Seguir fomentant la introspecció.
 • Organitzar l’espai.
 • Seguir estimulant la imaginació.
 • Tenir cura de la veu.
 • Procurar l’adquisició de vivències.
 • Possibilitar l’avaluacio i l’autoavaluació.
 • Seguir potenciant el treball en equip i el treball cooperatiu.
 • Adaptar teatralment diferents gèneres literaris.

3.8. Projecte interdisciplinari

Durant el segon trimestre els cursos de P4, 1r, 3r i 5è faran el projecte interdisciplinar. Aquest girarà al voltant de Gaudí i el Park Güell. Integrarà diferents activitats que es duen a l’escola com: Gaudir Gaudí : El Park Güell, Patrimonia’m :”El Park Güell, una utopia molt visitada” i Xarxa d’Escoles Històriques de Barcelona.

Pel que fa a “Gaudir Gaudí”: aprofitem l’obra de Gaudí, que tenim tan propera a la nostra escola, per viure una nova experiència de l’art en el món escolar. El desenvolupament del projecte estarà dirigit per uns tècnics en arts plàstiques. Aquest projecte es fa de manera transversal de P3 a 6è.

Es farà un treball específic d’observació i descripció dels diferents espais del Park.

Els grups exposaran els descobriments als companys d’altres cicles, formant una xarxa de coneixement que cada any s’anirà ampliant.

image

3.9. Projectes solidaris

L’escola és molt conscient que la solidaritat s’ha de viure i experimentar-la en primera persona, per aquesta raó sempre estem oberts a projectes que impliquin ajuda, reconeixement, benestar propi i aliè, empatia i implicació ciutadana.

Per això tenim una col·laboració anual amb FUNDACIÓ GLORR que es realitza l’activitat de recollida de roba usada i calçat, d’octubre a desembre. Ens donen una bossa de plàstic perquè es retorni plena de roba i des de l’escola es parla de la importància de l’ajuda als altres.

També participem en la recollida d’aliments AVISMÓN. Aquests aliments van destinats als avis i àvies de Barcelona i es durà a terme durant el mes de desembre.

A part d’aquest projectes solidaris que fem anualment, hi ha associacions amb les que col·laborem puntualment. Vam treballar amb UNICEF i Fundació Vicente Ferrer (School to school). Cada curs ens impliquem amb diferents projectes solidaris.

Tots els projectes solidaris estan immersos en les dinàmiques de l’aula i integrats a la vida quotidiana dels alumnes, per aixó no només som solidaris amb altres institucions, sinò que tambè promovem la solidaritat entre nosaltres.