REUNIONS D’INICI DE CURS


Mares i pares, us hi esperem a tots!!!

un-bon-curs-comenca-amb-un-somriure educar    Aquesta setmana comencen les sessions de tutoria en gran grup de les famílies d’un mateix nivell. Recordeu de nomenar un o dos representants per participar en les reunions trimestrals de pares delegats/mares delegades amb l’equip directiu.

 

 

Calendari de reunions d’inici de curs de cada tutor/-a amb les famílies:

Les reunions es faran a l’aula de cada nivell a tres quarts de cinc de la tarda (16’45 h).

 

       P-3 :  25 d’octubre 1r  :  18 d’octubre          4t  :  19 d’octubre
P-4 :  27 d’octubre 2n :   18 d’octubre   :   4 d’octubre
P-5 :  27 d’octubre 3r  :   20 d’octubre   :   5 d’octubre

A les reunions de nivell amb mares i pares s’informarà de les àrees que imparteix cada mestra/e, així com de les característiques d’organització i funcionament de la classe, els objectius generals del curs, sortides, colònies, …

És molt important l’assistència de totes les famílies, i que per afavorir una bona dinàmica de les reunions no es vingui amb el fill/a.

Es per això que comptem amb la col·laboració de l’AMPA que ofereix servei d’acollida gratuït el dia de les reunions. RECORDEU QUE CAL AVISAR qui farà ús d’aquest servei per cobrir bé la ràtio d’alumnat.