Acollida


S’ofereix el servei d’acollida per a les famílies que ho necessitin. És un espai lúdic de joc lliure.

Hi ha dues monitores del lleure dinamitzant activitats en cada torn.

Horaris:

Cada matí de 7:45h a 9:00h i cada tarda de 16,30h a 18:00h .

Preus:

-Matí 7:45h a 9:00h: 45€

-Matí  8h a 9h: 40€

-Tarda 40€

-Matí i tarda 55€

-Tarda (nens que alguns dies fan activitat , descontarem 2 euros per dia)

-Díes esporàdics 3€

-Germans: reducció del 50%