Assemblees (ordres del dia i actes)


En aquesta pàgina penjarem regularment la documentació que es vagi generant en el funcionament normal de l’AMPA. Hi trobareu tan les ordres del dia com les Actes.