Estatuts i documentació oficial


Les associacions de famílies d’alumnes són associacions reconegudes legalment que agrupen, voluntàriament, famílies del centre educatiu i que tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei. La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre.

L’article 26 de la llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació regula les Associacions de Famílies d’Alumnes.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes va registrar els seus Estatuts l’any 2002.

Enllaç als nous Estatuts de l’AFA.

Enllaç a la candidatura de la Junta de l’AFA 2020.