Estatuts i documentació oficial


Les associacions de mares i pares d’alumnes són associacions reconegudes legalment que agrupen, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu i que tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei. La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre.

L’article 26 de la llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació regula les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes va registrar els seus Estatuts l’any 2002.

Enllaç als nous Estatuts de l’AFA.