Matriculació curs 2021/22


image
image
image

LLISTES ASSIGNACIONS CURS 2021/22

Descarrega’t la llista definitiva de places assignades:

LLISTA DE PLACES ASSIGNADES

Altres consultes:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA

  1. Original i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.
  2. Original i fotocòpia de la TIS de l’alumne/a (Tarja Identificació Sanitària).
  3. Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare, mare i/o tutor/a.
  4. Original i fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.
  5. Dues fotografies de l’alumne/a (mida carnet).
AUTORITZACIONS o FORMULARIS A EMPLENAR:
  1. Autorització administració de paracetamol
  2. Altres autoritzacions
  3. AFA: Formulari d’inscripció als serveis de l’AFA
  4. AFA: SEPA empresa menjador (Natural Cuina – FELS&EIS)

Respecte aquestes darreres documentacions, si no les podeu imprimir l’escola en tindrà disponibles.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

Del 14 al 18 de juny de 2021 – ambdós inclosos-

Us trucarem i us donarem cita prèvia. S’haurà de fer presencial i respectant l’horari acordat.

Per qualsevol dubte: Contacte de l’escola