Normativa Educació Infantil


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT A L'EDUCACIÓ INFANTIL

MATERIAL QUOTIDIÀ IMPRESCINDIBLE:

1 – BATA. La bata passa a ser d’ús puntual. S’usarà per activitats artístiques. A l’AFA hi ha unes bates en venda. Cal que vagi marcada amb el nom i que tingui una veta d’uns 15 cm per a poder-la penjar.

Els divendres que calgui se l’enduran per rentar.  (Es pot comprar a l’AFA de l’Escola)

2 – MOTXILLA O BOSSA SENZILLA per posar-hi l’esmorzar, el tovalló (marcat amb el nom) i allò que calgui cada dia.

3.- TOVALLÓ PER MENJADOR. També portaran un tovalló per dinar dins d’una bosseta de roba. Cal que vagi tot marcat amb el nom. Se l’enduran 2 cops a la setmana. Caldrà que en tingueu un parell.

3 – MUDA DE RECANVI PER L’ALUMNAT DE P3. En una bossa de roba marcada amb el nom i cognom, han de portar una muda sencera: roba interior, mitjons, samarreta i xandall (tot marcat amb el nom i adequat a l’època de l’any). Aquesta bossa es quedarà a l’escola. Recordeu que quan es fa servir, l’endemà cal retornar una altra muda que posarem a la bossa de recanvi.

4 – GOT. Es necessari dur un got de plàstic amb nansa i una veta amb el nom. Els divendres se l’enduran per rentar.

5 – EQUIP DE PSICOMOTRICITAT:

  • Xandall blau marí (Botigues: Decathlon o Èxit -Rambla del Prat-) i el logotip de l’escola per planxar a la dessuadora ( venda a l’AFA).
  • Samarreta vermella amb el logotip (venda a l’AFA).
  • Mitjons antilliscants en una bosseta de roba marcada per quedar-se a l’escola fins que al final de trimestre es duguin a casa per rentar.
  • Calçat esportiu amb “velcro”.

Tot l’equip ha de dur  el nom i el cognom.

6 – MATERIAL D’HIGIENE PERSONAL. Dues capses de mocadors de paper, dos paquets de tovalloletes humides (S’organitzarà l’entrega al llarg del curs)

7 – LLENÇOLET especial per l’hamaca amb el nom escrit gran i ben visible. El necessitaran els nens i les nenes de P3 que es quedin a menjador per tal que puguin fer la migdiada. Se l’enduran els divendres per rentar.

8 – ROBA I CALÇAT RECOMANABLE

Cal tenir especial cura d’allò que el vostre fill/-a necessita a diari per tal que pugui progressar en els hàbits d’autonomia.

Per això mateix el vestit ha de ser còmode i evitar cinturons, tirants, “petos”… Les sabates i calçat esportiu millor amb “velcro” que amb cordons.

Totes les peces de roba que hagin d’anar penjades (bates, jaquetes, abrics, anoracs, etc.) CAL QUE PORTIN UNA VETA LLARGA AMB EL NOM I COGNOMS PER PODER-LES PENJAR I IDENTIFICAR.

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE:

HORARIS – ENTRADES – SORTIDES

L’ horari lectiu per a tot l’alumnat serà de 9h a 12’30h i de 15h a 16’30h.

És molt important la  PUNTUALITAT tant a l’hora d’entrar com a l’hora de sortir.

L’alumnat de P3 farà les entrades i les sortides per la porta de vidre del costat del gimnàs. A la tarda, cinc minuts abans de la sortida general,  s’obrirà la porta de la reixa metàl·lica, només,  perquè els pares dels nens i nenes de P-3 els puguin  anar a recollir-los.

L’alumnat de P4 i P5, sortiran per la porta principal,  i agrupats es posaran davant de la paret, a un costat i l’altre de la porta, les mestres els aniran lliurant als pares o persones en qui deleguin.

Si l’alumnat no ha estat recollit a l’hora passarà al servei d’ acollida, el cost del qual va  a càrrec de la família.

En cas que la recollida la faci una persona  diferent de l’habitual cal avisar prèviament la tutora i portar una autorització signada.

Els primers dies de curs es farà l’entrada reduïda de l’alumnat de P3.

Davant de qualsevol dubte cal emprar els canals de comunicació adequats per estar ben informats i evitar malentesos. Si és un tema de tutoria, primer parlar amb tutor/a i si no es soluciona a direcció. Si és de menjador, primer parlar amb coordinador de menjador, després tutor/a i finalment si no es soluciona a la Direcció.

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

El dia a dia ens podem comunicar de paraula, amb una nota a la llibreta que anirà dins la bossa. A l’octubre es farà una reunió general de tutoria. Mínim cal tenir una entrevista a l’any amb el/la tutor/a aquestes entrevistes es faran els dimecres de 12.30 a 13.30. Es lliuren dos informes: un a finals de gener i l’altre en acabar el curs.

ESMORZARS. Considerem necessari fer un bon esmorzar a casa perquè els nens i nenes puguin rendir millor a l’escola. Recomanem que a l’escola només duguin fruita pelada i/o fruits secs en una carmanyola de plàstic i recordeu de portar el tovalló.

ANIVERSARIS . Es pot celebrar l’aniversari amb els companys i companyes de la classe i mestres, cercant alternatives a les llaminadures.

JOGUINES. A l’escola no es poden portar cap tipus de joguines, cromos, tazos… Si els porten els guardarà el mestre i només es tornarà als pares de l’infant directament.

ROBA. La roba extraviada es guardarà a consergeria. En arribar final de mes, si no s’ha recollit, la roba es portarà al punt verd o bé a un centre benèfic.

Per evitar això, cal que marqueu la roba i que la retorneu si per equivocació us l’heu endut a casa.

MEDICINES. Cal limitar al màxim l’ administració de medecines a l’escola. Aquelles que siguin imprescindibles cal que estiguin marcades amb el nom / dosi / horari d’administració, i lliurats a l’adult juntament amb l’autorització de l’administració feta per escrit pel pare/mare/tutors i la recepta mèdica.

Un nen o una nena que té febre, polls, conjuntivitis o qualsevol malaltia   contagiosa, NO pot anar a l’escola fins que hagi passat el risc de contagi.

AUTORITZACIONS. Perquè l’alumnat pugui participar a les sortides proposades és imprescindible  comptar abans amb l’autorització signada de les famílies o  representants legals  i haver fet el pagament.  Aquesta es lliurarà a la tutora dins dels terminis establerts

APORTACIONS ECONÒMIQUES

Cada família ha de pagar 220 euros en concepte d’activitats, projectes, material  i sortides previstes per a tot el curs  que es fraccionaran en tres terminis (1r.Termini: 60 euros. De l’1 al 5 d’Agost  de 2019. 2n.Termini: 100 euros. De l’1 al 11 d’Octubre de 2019. 3r.Termini: 60 euros. Del 3 al 14 de Febrer de 2020.)

Totes les famílies que tenen els rebuts de l’AFA domiciliats (menjador, extraescolars…)  es cobrarà el material a través de l’AFA. La resta de famílies que no tenen rebuts ho han de pagar al següent compte: ES21-3025-0018-9314-0001-8223 de Caixa d’Enginyers.