Normativa Educació Primària


NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 CURS 2019/20

 

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • L’horari oficial de la nostra escola és de 9h a 12:30 h i de 15h a 16:30 h per a l’alumnat de l’Educació Infantil i Primària.
 • Les entrades escolars es faran sempre per la porta de la reixa verda. La porta s’obrirà cinc minuts abans de les 9h. i es tancarà quan hagin pujat les files, a les 9:05 hores. Cal ser puntual!!
 • Per fer les entrades a les classes, l’alumnat pujarà relaxadament a les aules on els mestres els esperaran. Sonarà música per fer les entrades a les aules perquè aquesta estimula l’actitud positiva de les persones.
 • Protocol de puntualitat d’entrada. Els pares/mares de l’alumnat que arribi més tard de les 9 h. i de les 15 h. hauran de justificar el retard per escrit en el full que els lliurarà el conserge. En cas que l’alumne/-a arribi sol/-a serà el tutor o tutora qui li lliurarà el full perquè se signi a casa. Quan s’acumulen cinc retards la direcció del centre convocarà la família per tractar el cas i cercar mesures correctores.

Qualsevol absència a l’escola s’ha de justificar.

La puntualitat és necessària tant a l’entrada com a la sortida. Aquells alumnes que no hagin estat recollits a l’hora passaran al servei d’acollida de l’escola, el cost del qual anirà a càrrec de cada família. Si en acabar el servei d’acollida, la família no ha estat localitzada i no ha vingut a recollir a l’alumne, l’escola es posarà en contacte amb la Guàrdia Urbana perquè es faci càrrec de la custòdia de l’alumne/a.

 • Les sortides escolars es faran sempre per la porta de la reixa verda.

A la tarda aquesta porta s’obrirà a les 16h 25’ només perquè puguin entrar els pares de l’alumnat de P3. La resta ho faran a les 16:30h.

L’alumnat de primària sortirà al pati acompanyat dels seus mestres. Aquests entregaran cada alumne a la persona autoritzada per fer-ho.

En cas que un dia vingui a buscar-los una persona diferent de l’habitual,  cal avisar prèviament a la tutor/a autoritzant-ne la sortida amb el nom, DNI de la persona que vindrà a recollir-lo i es pot fer  mitjançant una nota a l’agenda o llibreta, mail o amb l’autorització corresponent.

Les famílies de 3r a 6è que ho vulguin,  podran autoritzar a l’escola a deixar sortir als seus/seves fills/filles sols/soles cap a casa en acabar les classes, tant al migdia com a la tarda. Caldrà però demanar-ho omplint el full d’autorització de sortir sol/sola i lliurant-lo al tutor/a. (veure model adjunt)

 • El tancament de les portes del recinte escolar es farà a les 16:45 h. Només restaran a l’escola els nens i les nenes que  es  quedin al  servei  d’ acollida  o  bé  que facin alguna activitat extraescolar.

Els divendres, amb el programa de “Patis oberts”, el pati estarà obert fins a les 20h.

 • Durant l’horari lectiu, l’alumne/-a no pot sortir sol/-a de l’escola. En cas de necessitat caldrà que el vingui a recollir l’adult autoritzat. Aquest haurà de signar el full – justificant de recollida de l’alumne/-a- que li lliurarà el conserge.
 • A 1r i 2n es portarà bata per fer plàstica i hort i haurà d’anar correctament marcada. De 3r a 6è s’aconsella portar una samarreta vella, camisa, bata…per fer plàstica o altres activitats.
 • Jaquetes, bates, jerseis…han de portar una BETA LLARGA AMB NOM I COGNOMS.
 • Per fer Educació Física cal dur l’equipament esportiu:
 • Si puntualment un alumne/a no pot fer Educació Física, és obligatori portar un justificant de la família o del metge (en cas de lesió o patologia)
 • xandall blau marí  amb el logotip de l’escola que es pot comprar a l’AFA.
 • pantaló curt blau marí pel bon temps.
 • samarreta vermella  amb el logotip de l’escola,  també es pot comprar a l’AFA.
 • Un necesser amb sabó, tovalloleta, pinta i una samarreta de recanvi.

Si l’alumne/a no duu l’equipament esportiu necessari, romandrà al centre realitzant altres tasques relacionades amb l’E.F.

Les peces de roba han de portar el nom i cognoms, per poder-les identificar en cas de pèrdua.

 

 • Considerem necessari fer un bon esmorzar a casa perquè els nens i nenes puguin rendir millor a l’escola. A l’hora d’esbarjo, es pot complementar aquest esmorzar amb un esmorzar saludable (fruits secs, entrepà, fruita…). Utilitzem embolcalls alternatius al paper d’alumini: carmanyola, boc’n roll, bossa de roba…
 • A l’escola no es poden portar cap tipus de joguines, cromos, tazos… Si els porten els guardarà el mestre i només es tornarà als pares de l’infant directament.
 • L’escola facilita les pilotes per jugar, així doncs, NO es portaran pilotes de casa.
 • La roba extraviada es guardarà a consergeria. En arribar final de mes, si no s’ha recollit, la roba es portarà al punt verd o bé a un centre benèfic.
 • Per evitar això, cal que marqueu la roba i que la retorneu si per equivocació us l’heu endut a casa.
 • Perquè un alumne pugui dur mòbil a l’escola (apagat i dins la bossa), és imprescindible l’autorització del pare/mare o tutor/a legal. En cas contrari restarà a disposició de la Direcció.
 • Preguem limitar al màxim l’administració de medicines a l’escola. Aquelles que siguin imprescindibles han d’estar marcades amb el nom/dosi/horari d’administració, i lliurats a l’adult juntament amb l’autorització per escrit i la recepta mèdica. (model adjunt)
 • Quan un nen o nena té febre, polls, conjuntivitis o qualsevol malaltia contagiosa. NO pot anar a l’escola fins que hagi passat el risc de contagi.
 • Només a l’ Ed. Infantil i Cicle Inicial es poden celebrar les festes d’aniversari amb els companys i companyes de la classe i mestres dins l’horari lectiu, cercant alternatives a les llaminadures.
 • A més de la reunió general de nivell que els/les tutors/es convoquen a principi de curs, és necessari que cada família sol·liciti, almenys un cop a l’any, una entrevista individualitzada. Aquestes entrevistes es faran els dimecres de 12.30 a 13.30.
 • Perquè l’alumnat pugui participar a les sortides proposades és imprescindible haver fet abans el pagament i haver entregat l’autorització signada a les tutores dins dels terminis establerts.
 • Davant de qualsevol dubte cal emprar els canals de comunicació adequats per estar ben informats i evitar malentesos. Si és un tema de tutoria, primer parlar amb tutor/a i si no es soluciona a direcció. Si és de menjador, primer parlar amb coordinador de menjador, després tutor/a i finalment si no es soluciona a la Direcció.

 

APORTACIONS ECONÒMIQUES

Cada família ha de pagar 220 euros en concepte d’activitats, projectes, material  i sortides previstes per a tot el curs  que es fraccionaran en tres terminis (1r.Termini: 60 euros. De l’1 al 5 d’Agost  de 2019. 2n.Termini: 100 euros. De l’1 al 11 d’Octubre de 2019. 3r.Termini: 60 euros. Del 3 al 14 de Febrer de 2020.)

Totes les famílies que tenen els rebuts de l’AFA domiciliats (menjador, extraescolars…)  es cobrarà el material a través de l’AFA. La resta de famílies que no tenen rebuts ho han de pagar al següent compte: ES21-3025-0018-9314-0001-8223 de Caixa d’Enginyers.