ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR


El consell escolar permet dinamitzar el centre.
Un espai de reflexió i diàleg entre els diferents sectors de la comunitat educativa.

PARTICIPA-HI!!

IMG_5879

Calendari del procés electoral referit al sector pares/mares/tutors/tutores:

Dimecres, 5 de novembre: Publicació del cens electoral dels diferents sectors de representants: professors pares/mares o tutors de l’alumnat.
Fins al 7 de novembre: Termini per a la presentació de reclamacions en relació amb les dades publicades del cens.
Divendres, 7 de novembre a les 16:45h:Sorteig dels membres del sector de pares/mares/tutors legals que formaran part de la mesa electoral.
Dimarts, 11 novembre a les 16:45h.:Constitució de la mesa electoral del sector de pares / mares / tutors / tutores legals.
Entre el dimecres 5 i el dilluns 24 de novembre a les 16’30h:Presentació de candidatures del sector de pares / mares / tutors / tutores legals.
Dimecres, 26 de novembre entre les 16h i les 18 h:Votació de representants del sector de pares / mares / tutors / tutores legals. Lloc: Vestíbul de l’escola.
Dilluns, 15 de desembre de 2014 a les 17h:Constitució del nou Consell Escolaren en una reunió extraordinària de CE.