ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR


En el sector de pares/mares s'han de triar tres nous membres

eleccions-consells-2016-300x200   Les votacions es faran el proper dijous 1 de desembre al vestíbul de l’escola entre les 16´30h i les 18h.

Perquè l’educació és cosa de tots,

participa-hi !!

Si vols més informació pots consultar…

Junts x l’Educació

De moment hi ha aquestes candidatures:

–     David Bragulat López – pare de la Irati de 2n i del Jon de P4

–      Bet Baille Muria – mare de la Joana de 2n i de l’Olivia de P3

 

Calendari  de procés electoral  per  renovar  els membres del Consell  Escolar.  

Curs 2016-2017

Segons RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, cal establir el calendari atenent:

– Inici del procés: a partir del 7 de novembre de 2016

– Constitució de meses: abans del 16 de novembre de 2016

– Presentació de candidatures: des de la convocatòria fins el dia abans a les votacions

– Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016

– Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del 22 de desembre de 2016  (darrer dia lectiu del trimestre)

Proposta de calendari per a la renovació de la meitat dels membres de cadascun dels sectors del Consell Escolar:

  • Dilluns, 7 de novembre: convocatòria d’eleccions
  • Dimarts, 8 de novembre: publicació del cens electoral dels sectors: professorat i pares/mares/tutors de l’alumnat
  • Del 9 a l’11 de novembre: presentació de reclamacions.
  • Divendres, 11 de novembre a les 16:45h: sorteig dels membres del sector de pares/ mares /tutors/ tutores legals que formaran part de la mesa electoral
  • Dimarts, 15 de novembre a les 12:30h: constitució de la mesa electoral del sector de mestres
  • Dimarts, 15 de novembre a les 16:45h: constitució de la mesa electoral del sector de pares / mares / tutors / tutores legals
  • Des del 9-30 de novembre fins les 16:30h: presentació de candidatures del sector de pares / mares / tutors / tutores legals
  • Dimecres, 30 de novembre: votació del sector del professorat (12:45h)
  • Dijous, 1 de desembre entre les 16:30 i les 18h: realització de les eleccions del sector de pares / mares / tutors / tutores legals. Lloc: Vestíbul de l’escola.
  • Dilluns 19 de desembre en una reunió extraordinària de Consell Escolar a les 17h: constitució del nou Consell Escolar

 

Barcelona, 7 de novembre de 2016