Membres i comissions del Consell Escolar


MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR:

 

              Sandra Martí Lozano Presidenta

(Directora)

               Mireia Sarlé Esteve Cap d’estudis
Rebeca Monzó Sanchis Secretària
 

 Lourdes Esteve Pardo

Representant del professorat
Rebeca Monzó Sanchis Representant professorat
Miquel Angel Anglada Camps Representant  professorat
Mónica Tomàs Sánchez Representant  professorat
Glòria Retorta Valenzuela Representant  professorat
Mayte Blanca Sánchez Representant  professorat
 Bet Baille Muria Representant dels pares/mares
Miquel Àngel Leiva González Representant dels pares/mares
Sílvia Clavera Ibañez Representant dels pares/mares
Marta Marqués Romagosa Representant dels pares/mares
Dan Crossas Garamundi

(substituit per David Bragulat López)

Mª de las Victorias Pessolani Canteros

Maria Carrasco Ortiz

Representant dels pares/mares
Representant dels pares/maresRepresentant AFA
Ferran Urgell

Carles Pablo

Representant de l’Ajuntament

Representant del PAS

Data de constitució del nou Consell Escolar:  10 de desembre del 2018

 

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR:

COMISSIÓ ECONÒMICA
Presidenta Sandra Martí Lozano
Representant professorat Maria Teresa Blanca Sánchez
Representant pares/mares Marta Marquès Romagosa
Representant Ajuntament Ferran Urgell Plaza
Secretària Rebeca Monzó Sanchis
COMISSIÓ PERMANENT
Presidenta
Sandra Martí Lozano
Cap d’estudis Mireia Sarlé Esteve
Representants professorat Rebeca Monzó Sanchís/Miquel Angel Anglada Camps
Representants pares/mares  Dan Crosas Gamundi(substituit per David Bragulat) /Miquel Angel Leiva González
Secretària Rebeca Monzó Sanchis
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
Presidenta Sandra Martí Lozano
Cap d’ Estudis Mireia Sarlé Esteve
Representant professorat Mònica Tomàs Sánchez / Lourdes Esteve Pardo
Representant pares/mares Ma. de las Victorias Pessolani CanterosSílvia Clavera Ibàñez
Secretària Rebeca Monzó Sanchis
COMISSIÓ MENJADOR
Presidenta Sandra Martí Lozano
Representant professorat Glòria Retorta Valenzuela
Representant pares/mares  Elisabeth Baille Muria
Secretària Rebeca Monzó Sanchis