Relació família-escola


Calendari de reunions d’inici de curs de cada tutor/-a amb les famílies:

Les reunions es faran a l’aula de cada nivell a tres quarts de cinc de la tarda (16’45). Les reunions es notificaran cada curs al full informatiu d’inici de curs.


És molt important l’assistència de totes les famílies, i que per afavorir una bona dinàmica de les reunions no es vingui amb el fill/a.

A les reunions de nivell amb mares i pares s’informarà de les àrees que imparteix cada mestra/e, així com de les característiques d’organització i funcionament de la classe, els objectius generals del curs, sortides, colònies, …

Es per això que comptem amb la col·laboració de l’AFA que ofereix servei d’acollida gratuït el dia de les reunions, però cal que les famílies que hagin de fer ús d’aquest servei ho comuniquin a l’AFA per així poder preveure el monitoratge necessari per cobrir la ràtio d’alumnat usuari.

 

Horari d’entrevistes de tutoria:

Les visites individuals entre les famílies i els/les tutors/es o professorat especialista es podran fer amb cita prèvia els dimecres de 12:30 h a 13:30 h.

Recordem, pel bon funcionament de l’escola, que davant de qualsevol qüestió o problema no dubteu en adreçar-vos als tutors o tutores dels vostres fills/es.

Horari d’entrevistes de l’equip directiu:

Directora:dimecres i divendres , de 9 a 10:30 h.

Cap d’estudis: dijous de 9h a 10:30 h.

Secretària: dimarts de 9 a 10.30 i dimecres de 15 a 16.30