Tutories


MESTRES I TUTORIES CURS 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL:

Tutora de 3 anys (P-3):  Glòria Retorta/ Tei: Mònica Domínguez
Tutora de 4 anys (P-4): Mònica Tomàs/Berta Patxot
Tutora de 5 anys (P-5): Vanessa Català
Reforç Educació Infantil: Montserrat Guardiola

 

EDUCACIÓ PRIMARIA:

Cicle inicial
Tutor de primer curs: M. Dolors Luengo
Tutora de segon curs:Reforç CI: Rebeca MonzóMireia Sarlé i Miquel Anglada
Cicle mitjà
Tutor de tercer curs: Xavier Martínez
Tutora de quart curs:Reforç CM: M.Antonia NovauMercè Sesé, Mayte Blanca
Cicle superior
Tutora de cinquè curs: Arantxa Alonso
Tutora de sisè curs:Reforç CS Judit Serra/Sandra MartíIrene Caparrós

 

PROFESSORAT ESPECIALISTA:

Professora d’anglès: Mayte Blanca
Professora d’educació especial: Mercè Sesé
Professora d’educació física a primària: Mireia Sarlé
Professor de música: Miquel Anglada
Professora de religió catòlica: Lourdes Esteve

 

COORDINACIONS:

Educació Infantil: Mònica Tomàs
Educació Primària: M.Dolors Luengo
Tecnologies Digitals: Arantxa Alonso
Biblioteca:
Riscos Laborals: Miquel Anglada
Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social: Mercè Sesé
Llengües estrangeres: Mayte Blanca

 

EQUIP DIRECTIU:

Directora: Sandra Martí
Cap d’Estudis: Mireia Sarlé
Secretària: Rebeca Monzó

 

ALTRES PROFESSIONALS:

Centre de recursos pedagògics (CRP): Núria Solé
Equip d’atenció psicopedagògica (EAP): Marta Escribà
Tècnica d’educació del districte de Gràcia:
Equip de salut del districte: Equip pediàtric del CAP Larrard

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS):

Administrativa: Txus García
Conserge: Carles Pablo