2. Projectes establerts per cursos.


2.1. Ed. Infantil: 1, 2, 3 emoció!
2.2. Ed. Infantil: Activa’t
2.3. Ed. Infantil: Explorem el Park.
2.4. 2n: Ràdio a l’escola (tipus podcast i penjat a la web del centre).

2.5. 6è: Patrimonia’m (MUHBA)

2.6. : Treball APS amb el Grup ATRA. (Encara per confirmar temàtica)
image

2.1. Ed. Infantil: 1,2,3 emoció!

L’escola té un paper essencial a l’hora de promoure els programes d’educació emocional i integrar-los en la dinàmica escolar.

L’educació emocional s’entén, segons Bisquerra, com «un procés educatiu, continuat i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions amb l’objectiu de capacitar l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social».

Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social».

Les competències emocionals que es poden fomentar mitjançant l’educació emocional es poden dividir en cinc blocs temàtics que estan interrelacionats i es treballen de manera conjunta:

 • Consciència emocional, que és la capacitat de saber què estem sentint i per què i què estan sentint els altres i quina en pot ser la causa.
 • Regulació emocional, que és la capacitat de gestionar les emocions desagradables de manera adaptativa i de potenciar les agradables.
 • Autonomia emocional, relacionada amb l’autoestima i la capacitat d’automotivar-se i mantenir una actitud positiva davant la vida.
 • Competència social, relacionada amb la capacitat per mantenir relacions sanes i positives amb altres persones.
 • Habilitats de vida i benestar, relacionades amb la capacitat d’adoptar comportaments apropiats per a la resolució de problemes personals, familiars i socials, com també la capacitat de gaudir conscientment i de generar experiències positives en els diferents àmbits de la pròpia vida.

Aquest treball pretén millorar les habilitats interpersonals dels estudiants, la qualitat de les relacions amb els companys i els adults i les competències cognitives, i també per incrementar la implicació a l’escola i la capacitat de resoldre problemes o conflictes.

A més, s’intenta prevenir alguns problemes de salut com els trastorns de l’estat d’ànim o la simptomatologia depressiva, de la mateixa manera que la conducta antisocial, agressiva o violenta, l’assetjament i el consum i abús de substàncies.

El desenvolupament de les competències emocionals requereix una pràctica continuada i, per aquest motiu, l’educació emocional s’hauria d’iniciar en els primers moments de la vida i estar present al llarg de tot el cicle vital.

image

2.2. Ed. Infantil: Activa’t

El moviment és important. És important afavorir el moviment lliure dels alumnes. Està demostrat que el moviment actiu i l’exercici físic enforteixen les àrees cerebrals relacionades amb l’aprenentatge i milloren el rendiment en diverses habilitats com la comprensió lectora o el rendiment matemàtic.

L’activitat física moderada permet oxigenar el cervell i provoca un augment clar en el nivell de certs neurotransmissors com l’adrenalina i la noradrenalina, que estaran preparant el cervell per respondre millor i més ràpid als reptes que es presenten, millorant els processos d’atenció i l’estat d’alerta en general.

També augmenta la producció de BDNF, un factor neurotròfic que permet una millor connectivitat neuronal gràcies al creixement de les dendrites de les neurones (Kinoshita, 1997) millorant els processos de plasticitat sinàptica per a la consolidació de la memòria.

Hi ha estudis que relacionen la forma física i el volum de l’hipocamp que fa que hi hagi millor rendiment en la memòria relacional.

L’activitat física també es relaciona amb la reducció dels nivells d’estrès i amb major capacitat d’autocontrol. El sedentarisme està relacionat amb un empitjorament del processament de la informació, i una menor capacitat d’atenció sostinguda (Luque-Casado i altres, 2016).

Per aquesta raó farem una nova activitat a P4 i P5 anomenada “Activa’t”. Aquesta consistirà en afavorir l’activitat física 3 dies a la setmana a les 9 del matí a la sala de psicomotricitat/terrasseta/pati de l’escola.

Es prepararan algunes propostes per activar els alumnes com circuits, joc amb pilotes i/o diferents materials, desplaçaments, jocs motrius, danses…La durada d’aquesta activitat no serà més llarga de 10-15 minuts. Després, es farà una tornada a la calma amb activitats de consciència, de relaxació, de meditació i/o massatges.

Començarem fent aquesta activitat tres dies a la setmana i amb els cursos P4 i P5, avaluarem al final de cada trimestre.

image

2.3. Ed. Infantil: Explorem el Park

Natura i aprenentatge. Els alumnes d’educació infantil sortiran al Park Güell a treballar amb l’entorn un cop al mes.

Seran sortides on es treballaran aspectes curriculars relacionats amb el joc, la part natural i social, l’entorn proper, descoberta d’un mateix i dels altres…

Una de les eines més conegudes i usades per augmentar el propi estat de benestar i disminuir els nivells d’estrès és passejar per un entorn natural i envoltar-nos de natura. Els mecanismes cerebrals que s’activen quan s’està en relació amb la natura fan que hi hagi una major connectivitat a nivell d’escorça prefrontal medial (regió important pels estats mentals, el benestar i el funcionament executiu). També hi ha una explicació evolucionista (Edward O. Wilson) que explica que l’Homo sapiens sent interés pels éssers vius, això fa que les seves necessitats primàries per a sentir-se sa i en benestar és el contacte amb la natura. També hi ha estudis que confirmen els beneficis d’estar en contacte amb la natura. Quant més verd és l’entorn, menys freqüents son els casos de malalties cardiovasculars, pulmonars i de trastorns psiquiàtrics.

Està demostrat que en espais naturals es dona més el joc, les relacions socials i la col·laboració entre iguals.

Aportació científica. Beneficis del contacte amb la natura:

 • Augment dels nivells de creativitat i la resolució de problemes.
 • Millora les habilitats cognitives (més concentració).
 • Millora el rendiment acadèmic.
 • Redueix els sintomes del TDAH.
 • Incrementa l’activitat física.
 • Millora els hàbits nutricionals.
 • Millora la vista.
 • Millora les relacions socials.
 • Millora l’autodisciplina.
 • Redueix els nivells d’estrès.

A nivell escolar hi ha estudis que han demostrat que estar en contacte amb la natura redueix nivells d’estrès i augmenta l’autoestima a més de produir clars beneficis en la memòria. (Collado, Staats i Corraliza, 2013). També millora la concentració en alumnes hiperactius, ja que no hi ha estímuls irrellevants i distractors.

Segons la llei orgànica d’educació (2006, p.478) en el Real Decret 1630/2006 es pot llegir:

El medio natural y los seres y elementos que lo integran, se convierten bien pronto en objetos preferentes de la curiosidad e interés infantil. Las vivencias que tienen en relación con los elementos de la naturaleza y la reflexión sobre ellas, les llevarán, con el apoyo adecuado de la escuela, a la observación de algunos fenómenos naturales, sus manifestaciones y consecuencias, así como a acercarse gradualmente al conocimiento de los seres vivos, de las relaciones que se establecen entre ellos, de sus características y de algunas de sus funciones.

SORTIDES: 

Setembre

Es treballarà la part de coneixença amb el grup. (No hi anirà P3). Els grups aniran a un espai del parc a jugar. Objectius:

 • Respectar els companys.
 • Confiar en les pròpies possibilitats.
 • Reconèixer els diferents companys i companyes de joc.
 • Identificar-se com a membre del grup classe.
 • Participar en els jocs proposats.
 • Acceptar les normes del joc.
 • Gaudir i participar en el joc.
 • Mostrar-se respectuós amb els companys/es.
Octubre

Es treballarà l’exploració i recerca d’elements naturals partirem de l’estudi de l’arbre. Objectius:

 • Percebre les qualitats de l’entorn a partir dels sentits: tacte, vista, oïda, gust.
 • Observar i anomenar característiques bàsiques dels arbres.
 • Conèixer diferents tipus de fulles i les seves parts.
 • Familiaritzar-se amb la idea de fulla caduca i perenne.
 • Diferenciar aspre i suau(tacte), gruixut i prim (vista).
Novembre

Sortirem a veure els canvis que es produeixen per la tardor. Objectius:

 • Verbalitzar els canvis que s’observen a la tardor: vegetació, clima…
 • Representar amb un dibuix el que observen a la tardor.
 • Recollir fulles diferents i classificar-les.
 • Estampar fulles.
Desembre

res

Gener

preparació de la cursa de la Pau. Coneixement del circuit i les espècies naturals. Objectius:

 • Saber orientar-se pel Park i aprendre’s l’itinerari.
 • Observar i aprendre i saber diferenciar les diferents espècies naturals.
 • Recordar-ne els noms de les espècies vegetals del recorregut.
Febrer

Projecte interdisciplinari Park Güell. Sortim a veure el patrimoni cultural. Les casetes de l’entrada, l’escalinata, el drac… Objectius:

 • Conèixer la bellesa cultural que envolta l’escola.
 • Gaudir de la història propera.
Març

Es farà un treball basat en les matemàtiques. Objectius:

 • Reconèixer figures geomètriques a l’entorn.
 • Fer comparacions i classificacions amb elements de la natura.
 • Usar la comparació de petit, mitjà i gran; i comparacions relatives a un objecte.
 • Buscar objectes amb dues qualitats demanades.
Abril

Animals que podem descobrir al parc. Sortida d’exploració amb lupes… Objectius:

 • Recerca d’indicis de la vida animal al parc.
 • Conèixer algunes característiques dels animals.
 • Observació d’invertebrats, aus…
Maig

Dinàmiques de grup. Sortiran a jugar amb joc dirigit per les mestres (tipus gincama). Objectius:

 • Realitzar activitats guiades tenint en compte el grup.
 • Segueix consignes treballant aspectes de grafisme: camins, corbes, dibuix de traços…
 • Recorda aspectes naturals treballats en altres sortides.
 • Representa gràficament els companys (dibuix).

[

image

2.4. 2n: Ràdio a l’escola

Com a escola volem fer conèixer la ràdio, les seves possibilitats i fer un projecte globalitzat i significatiu. Per a què la ràdio a l’escola?

*Integrar el treball radiofònic en les tasques escolars ens ofereix moltes possibilitats didàctiques:

 • Motiva als alumnes per investigar, documentar-se, redactar, … sabent que el treball que preparem l’escoltaran d’altres persones.
 • Promou la iniciativa dels alumnes i ajuda a assolir de manera activa molts dels continguts del currículum.
 • Fomenta la participació, la comunicació i la responsabilitat durant el procés d’aprenentatge.
 • Ajuda a construir coneixement de manera cooperativa, treballant en equip.
 • Potencia la creativitat.
 • Desperta l’interès per la realitat que ens envolta, aprenent a analitzar-la i a ser crítics.
Com podem treballar-ho des de l’escola?

A les diferents àrees: 

 • La llengua es la pedra angular de la comunicació a la ràdio, es pot treballar en diferents idiomes, però també s’ha de treballar les estructures gramaticals, les frases fetes, els modismes…
 • La música: Diferents estils, èpoques, instruments…
 • El temps: Ajuda a apropar-se a diferents conceptes com estacions de l’any, temperatura, astronomia, números, geografia…
 • La interpretació: Treballar amb petits formats d’interpretació només vocal.
 • Escoltar: aprenent a parlar i escoltar, no només a altres companys, si no també diferents podcasts d’emissores o programes de radio tradicional.

Algunes idees de diferents activitats:

 • Narracions creades a les classes al taller de contes. També podem treballar contes populars i d’autor.
 • Dramatitzacions: fer teatre radiofònic amb adaptacions de narracions curtes.
 • Poemes de creació pròpia o d’autor.
 • Llegendes: quan enregistrem, primer caldrà informar de l’origen de la llegenda i després llegir-la.
 • Entrevistes simulades: construir personatges imaginaris i entrevistar-los. Simular un torn de trucades des de l’exterior amb preguntes.
 • Animació a la lectura: els alumnes comenten i recomanen llibres que han llegit.
 • L’agenda: informar dels espectacles que podem anar a veure, pel·lícules, activitats per al temps d’oci, comentar els espectacles que hem vist,…
 • Endevinalles, rondalles, embarbussaments, frases fetes, les dites de l’any, acudits,… Possibilitat de fer un concurs radiofònic.
 • Noticiari: explicar els esdeveniments més interessants recollits al centre durant els darrers dies, informar de les notícies del poble, del món, … Cal documentar-se abans, consultar els mitjans d’informació, redactar,… Hem d’escollir què diem i com ho diem. Distingir si només expliquem o també opinem.
 • Aprenentatge d’Anglès: fent petits tastets sobre la llengua.
 • Lloc: què hi hem anat a fer, parlar del desenvolupament de la sortida, què hem après,…
 • La ràdio: crear un programa que parli de la ràdio, la seva història, l’impacte social que ha tingut , els gèneres radiofònics, com es fa un programa de ràdio,…
 • Crear anuncis publicitaris de productes ficticis.
 • Tradicions: Festes de Nadal, costums d’altres indrets…
 • Història sobre el nostre barri, entorn…
 • Oficis, dels pares, del barri, aprofundir i entrevistar-los.
 • Interculturalitat: convidar a alumnes i pares a parlar de costums i coses dels seus països d’origen.
 • Biografies sobre personatges històrics, pintors, músics… amb documentació i demés.
 • Menjador: Explicar el menú cada dia, les receptes preferides, l’origen de cada ingredient, salut, dieta equilibrada, esport…
 • Extraescolars que cada grup pugui preparar un petit tastet del que fan per que la resta ho conegui.
 • Càlcul: Un curs pot preparar càlcul mental o tipus concurs i l’altre ha de respondre, o mig curs a l’altre i fer competicions
 • Actualitat Els propis alumnes poden portar reculls de notícies del barri o de la ciutat i compartir-les

 

image

2.5. 6è: Patrimonia’m (MUHBA)

El programa neix a partir d’una proposta entre el Consorci d’Educació i el MUHBA amb l’objectiu d’arrelar l’alumnat de Barcelona a la història de la seva ciutat a través del seu patrimoni, per entendre i comprendre com és la ciutat actualment.

Cada centre patrimonia un vestigi material (diferents èpoques històriques) o un espai natural de la ciutat. Al voltant d’aquest element s’elabora un projecte que potencia les accions de recerca interdisciplinària, en el marc curricular de les diferents matèries fent més èmfasi en les de l’àmbit social, artístic i cultural. L’alumnat esdevé protagonista del seu aprenentatge assolint competències bàsiques de diferents àmbits.

Aquest programa vol fomentar un aprenentatge significatiu i competencial, amb l’alumnat com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. A partir del treball interdisciplinari l’alumnat construirà un relat històric de la ciutat. Els centres educatius implicats vetllaran per la conservació i difusió del patrimoni fent emergir i valorant el llegat de la ciutat i l’espai urbà. Així, es potencien experiències d’aprenentatge significatiu i competencials.

El projecte planteja un recorregut històric per estudiar el desenvolupament de la ciutat de Barcelona des del seu origen romà fins que es va crear el Park Güell, el centre d’interès en aquest trajecte és l’aigua. Aquest element indispensable per la vida humana serà l’aglutinant per conèixer la història i valorar l’obra d’enginyeria del genial arquitecte Antoni Gaudí. Descobrirem dins el Park Güell que la Muntanya Pelada es va convertir en un pulmó per la ciutat gràcies a l’aprofitament de l’aigua. Fins i tot l’existència d’unes mines i la venda d’aigua embotellada “Sarva”.