Fem experiments científics!!!


Aprenem tot experimentant amb materials de laboratori
IMG_20190123_161149

IMG_20190123_161149 IMG_20190123_135218

IMG_20190123_152432 IMG_20190123_152653

IMG_20190123_154504 IMG_20190123_154511 IMG_20190123_160056

Els nens i les nenes de 3r juntament amb d’altres companys d’altres cursos estem realitzant  un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació.

El treball el farem durant el segon i tercer trimestre i es basa en:

  • L’argumentació oral i escrita de les propostes de solució del treball d’investigació.
  • Iniciació a l’activitat científica.
  • Utilització de material i tècniques específiques de laboratori tenint en compte les normes d’ús i de seguretat.
  • Plantejament de preguntes, observació i experimentació  sobre electricitat estàtica, fluids, densitats,magnetisme, l’aire pesa o no?, densitat dels cossos, forces, pressions, calor-fred…
  • Experimentacions científiques senzilles adaptades a l’edat per tal de treure’n conclusions.
  • Inici a fer un informe senzill d’experiment de laboratori: materials, lloc, hora, hipòtesis, validació de la hipòtesis (passos a fer) i conclusions.