Ambients de geometria i música


IMG_3951

Avui parlarem dels ambients de geometria i música. Com ja sabeu, amb la creació d’aquests espais afavorim el treball amb altres companys tot enriquint les produccions pròpies. El/la mestre/a guia i llança reptes que motiven i ajuden a l’alumne a arribar als objectius proposats.

A matemàtiques fem formes amb material, passem del pla al volum i del volum al pla. També realitzem construccions i treballem amb els cossos geomètrics tot sabent-ne el nom i les característiques gràcies al joc i la manipulació.
Pel que fa a l’ambient de música, treballem els ritmes, la identificació d’instruments musicals i la coreografia. També incidim amb la producció lliure de música, aspecte important de la música.