Programa Èxit


logo_exit_prog

La setmana que ve, alumnes de 5è i 6è podran gaudir del Programa Èxit Acompanyament Educatiu.

Aquest programa està promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona i ofereix suport en horari extraescolar a l’alumnat que, amb el suport adient, pot aconseguir més bons resultats acadèmics, consolidar els aprenentatges, els hàbits de treball, en definitiva, augmentar les expectatives de futur.

El programa s’organitza al voltant d’un institut i algunes de les seves escoles adscrites. En aquest cas, el Baldiri haurà d’anar a fer el programa a l’Institut Serrat i Bonastre.
Aquest programa té la implicació dels tutors i les tutores de l’alumnat participant (en el nostre cas, l’Àlex com a tutor de 6è i l’Arantxa com tutora de 5è) i disposa de l’acció de suport educatiu per part de joves estudiants universitaris, que sovint són exalumnes de l’institut i que, atesos la vinculació i el rol de referents que adquireixen per a l’alumnat, s’anomenen amics i amigues grans (amics@grans).